สินค้า

เกียวกับเรา

แบงแบง เป็นร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทั้งปลีกและส่ง มีสินค้าหลายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น กางเกงกีฬา เสื้อซาฟารี ชุดข้าราชการ ชุดเครื่องแบบตำรวจ ชุดเครื่องแบบทหาร ชุดสูทสากล ฯลฯ เรามีประสบการณ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า มากกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นมาจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (Tailor)

ด้วยผลงานการตัดเย็บที่ละเอียดและคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแร ก ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ทำให้ราคาการตัดเย็บต่อชุดเพิ่มสูงขึ้น และใช้เวลาในการตัดเย็บค่อนข้างนาน ทำให้ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

ทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ จึงเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต จากการตัดเย็บทีละตัวโดยใช้ฝีมือแรงงาน เป็นการผลิตสินค้าในระบบโรงงาน นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากขึ้น โดยใช้เวลาในการผลิตน้อยลง นอกจากนี้ คุณภาพของสินค้าที่ได้ ยังมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด


สินค้าสำเร็จรูป ร้านเราดียังไง

1.ราคาถูก
2.คุณภาพสินค้าดีเหมือนงานสั่งตัด
3.รวดเร็ว ไม่ต้องรอ สามารถรับสินค้าได้ทันที
4.ลูกค้าสามารถทดลองสวมใส่ก่อนซื้อ
5มีไซส์ให้เลือกจำนวนมาก